Cách đưa Chrome về cài đặt mặc định ban đầu

by

Đôi khi vì một vài lý do nào đó ví dụ extensions, phần mềm rác,… làm thay đổi cài đặt của Chrome như trang chính, thanh công cụ, thanh search mà chúng ta khó có thể tắt chúng đi được. Trong những trường hợp như thế, cách hữu dụng nhất là reset Chrome về cài đặt mặc định ban đầu.

Những cài đặt nào sẽ bị tác động khi reset?

Khi đặt lại cài đặt mặc định cho Chrome, nhiều dữ liệu sẽ bị xóa đi. Nếu bạn đăng nhập tài khoản trên Chrome thì những cài đặt sau sẽ được reset về mặc định trên tất cả các thiết bị mà tài khoản của chúng ta truy cập:

  • Search Engine: mặc định là Google
  • Trang chính và các tabs tự động chạy
  • New Tab Page (Khi mở tab mới): mặc định với logo của google, thanh công cụ và các trang web thường truy cập
  • Pinned Tabs (Tabs đã lưu):  sẽ bị xóa
  • Cookies và data (passwords,…)
  • Extensions và Themes sẽ bị vô hiệu hóa

Cách reset Chrome về mặc định

Mở Chrome, click chọn menu icons ở góc trên bên phải -> settings (hoặc gõ chrome://settings/ trực tiếp trên thanh search)

Chrome Settings
Chrome Settings

 

Khi ở mở tab settings, kéo xuống dưới và chọn “Advanced”

Advanced Tabs In Chrome
Advanced Tabs In Chrome

 

Tiếp tục kéo xuống dưới cùng và click vào “Restore settings to their original defaults”

restore settings to their original defaults
restore settings to their original defaults

 

Một thông báo sẽ xuất hiện yêu cầu bạn xác nhận có muốn thực hiện hay không, click chọn “Reseting settings”

Reset settings
Reset settings

 

Sau khi click chọn, Chrome sẽ trở về cài đặt mặc định ban đầu.

Leave a Comment