5G là gì?

5g

5G là thế hệ công nghệ mạng di động tiếp theo sau 4G. Giống như mọi thế hệ trước, mục tiêu của 5G nhằm làm cho giao tiếp di động nhanh và đáng tin cậy hơn trong khi ngày càng có nhiều thiết bị tham gia kết nối mạng. Không …

Read more5G là gì?