Firmware là gì?

firmware

Firmware là một loại phần mềm mà được nhúng trong phần cứng. Có thể hiểu đơn giản firmware là “phần mềm cho phần cứng”. Tuy nhiên, hai thuật ngữ firmware và phần mềm hay software không thể hoán đổi nghĩa cho nhau. Nội dung: Firmware là gì? Firmware vs. Hardware …

Read moreFirmware là gì?

Malware là gì? Phân loại, các hình thức tấn công và cách loại bỏ

Malware

Hãy nghĩ về phần mềm độc hại giống như dịch cúm ở con người. Cúm có thể bùng phát nhanh, lây lan và gây hại cho tất cả mọi người. Dịch cúm thường bùng phát một mùa trong năm và mọi người đi tiêm phòng cúm để bảo đảm không …

Read moreMalware là gì? Phân loại, các hình thức tấn công và cách loại bỏ