Hostname là gì? Cách thay đổi hostname trong Ubuntu

by

Trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hostname là gì và cách thay đổi hostname trong ubuntu và các hệ điều hành họ Linux.

Hostname là gì?

Hostname được hiểu đơn giản là tên của máy tính, được sử dụng để định danh máy trong một mạng. Như bạn thấy, hostname ở bên dưới được hiển thị sau lệnh  hostname command 

Hostname
Hostname

Khi install Ubuntu hệ thống sẽ trao quyền đặt tên máy cho chúng ta và thật ra tên đó chính là hostname. Bất cứ khi nào muốn thay đổi hostname thì đều có thể dễ dàng thực hiện. Tuy nhiên lưu ý rằng hostname phải là duy nhất và trong cùng một mạng không có 2 hostname trùng nhau. Quy định đặt tên cho hostname:

  • Chỉ chứa chữ cái, số, dấu gạch nối và dấu chấm.
  • bắt đầu và kết thúc bằng chữ cái hoặc số.
  • chứa từ 2 – 63 ký tự.

Hai cách để thay đổi hostname:

Cách 1: Thay đổi hostname sử dụng command line

hostnamectl

Ta sẽ thấy như sau:

hostnamectl
hostnamectl

Để thay đổi hostname chạy lệnh sau:

sudo hostname <new_hostname>

Sẽ cho kết quả:

Change hostname
Change hostname

Tuy nhiên thay đổi vừa thiết lập ở trên chỉ mang tính tạm thời, nếu reboot máy hostname sẽ trở về như cũ. Điều này sẽ được khắc phục bằng cách thay đổi file  /etc/hostname   /etc/hosts . Sử dụng  command line base text editor  để edit file như  Vi  hay Vim  (Defautl text editor trên ubuntu là Nano).

sudo vim /etc/hostname

Và:

sudo vim /etc/hosts

Vim
Vim

Vậy là đã thực hiện thành công! 

Cách 2: Thay đổi hostname sử dụng GUI

Mở settings => details

Ubuntu Settings
Ubuntu Settings

Tại mục device name nhập hostname muốn thay đổi

About
About computer.

Trên đây là 2 cách để thay đổi hostname trong ubuntu, các bạn thực hiện tương tự với các hệ điều hành như mint, debian,… Chúc các bạn thực hiện thành công!

Leave a Comment