VPN là gì?

vpn

VPN là gì? VPN hay Virtual Private Network (tạm dịch là mạng riêng ảo), là phương thức cho phép kết nối an toàn và riêng tư tới một mạng khác qua internet. Nó làm được điều này bằng cách ẩn địa chỉ IP thực của bạn và điều hướng lưu …

Read moreVPN là gì?