Server là gì? Tìm hiểu về server

Server là gì?

Server hay máy chủ là một hệ thống máy tính dùng để lưu trữ, chia sẻ và cung cấp thông tin dựa trên yêu cầu của máy khách.

Máy chủ được thiết kế đặc biệt để lưu trữ và truyền tải dữ liệu cho các máy tính hoặc người dùng theo yêu cầu của họ trong mọi môi trường và thường được tạo ra để phục vụ các tác vụ cụ thể. Máy chủ có thể được thiết lập trong mạng cục bộ hoặc internet.

Để đảm bảo rằng các yêu cầu từ máy khách luôn nhận được phản hồi thì các máy chủ phải được hoạt động suốt ngày đêm và rất ít khi bị tắt (khi gặp sự cố hoặc nâng cấp).

Thông thường, các mạng lưới (network) sử dụng một hay nhiều server để thực hiện nhiệm vụ hoặc chương trình cụ thể. Máy chủ được biết đến rộng rãi nhất là web server nơi lưu trữ các trang web và có thể được truy cập thông qua internet từ một máy khách. Ví dụ như một trình duyệt web.

Tuy nhiên có rất nhiều loại máy chủ khác nhau, bao gồm một số loại phổ biến như:

Web Server

Web server được mọi người biết tới rất rộng rãi. Nó được sử dụng để lưu trữ dữ liệu liên quan tới các trang web. Tất cả trình duyệt web kết nối tới máy chủ web để truy cập thông tin chứa trên các trang web. Loại server này được dùng cho rất nhiều mục đích từ lưu trữ các văn bản đơn giản cho tới các tệp hình ảnh và video thông qua lưu trữ đám mây hoặc lưu trữ trực tuyến.

Email Server

Đây là loại server được dùng để gửi và nhận email. Nó sử dụng phần mềm để tải thư về máy tính, sau đó sử dụng SMTP server để gửi thư trở lại thông qua email server.

FTP Server

File Transfer Protocol, tạm dịch là giao thức truyền tải tập tin, là loại server hỗ trợ tải hoặc lưu trữ tệp từ xa. Máy tính sử dụng phần mềm FTP khách để liên lạc với các máy chủ này. Chúng rất hữu ích để di chuyển hoặc tải dữ liệu từ khắp mọi nơi trên internet.

DNS Server

DNS hay Domain Name Server là một máy chủ trực tuyến được sử dụng để định vị lưu trữ dựa vào một tên miền cụ thể.

Tên miền về cơ bản là tên trang web của bạn. Tên miền được sử dụng thay địa chỉ IP bởi tính gợi nhớ. Bạn có thể thay đổi địa chỉ IP mà không cần thay đổi tên miền, chỉ cần trỏ tên miền đến địa chỉ IP mới là được.

Biến máy tính của bạn thành server

Tất cả các máy tính, từ máy bàn cho tới laptop đều có thể đóng vai trò như một server. Ví dụ, bạn có thể cài đặt chương trình FTP server trên máy tính của mình để chia sẻ tệp giữa các người dùng khác.

Mặc dù có thể để máy tính của bạn hoạt động như một máy chủ, hãy lưu ý những điều sau đây:

  • Máy tính và phần mềm máy máy chủ cần phải luôn chạy để có thể truy cập được.
  • Khi máy tính hoạt động như máy chủ thì tài nguyên máy như RAM, CPU, băng thông sẽ bị sử dụng bởi những người dùng kết nối tới máy của bạn.
  • Bởi người khác có thể truy cập vào máy tính của bạn, sẽ có khả năng rằng bạn có thể bị tin tặc tấn công.
  • Nếu dịch vụ bạn đang cung cấp thông qua máy chủ trở nên phổ biến, máy tính của bạn có thể không đủ tài nguyên để xử lý toàn bộ yêu cầu của người dùng.

Leave a Comment